Registrace

Registrace: 
- emailem na adrese: berka.lubos@seznam.cz 
- prostřednictvím fcb skupiny Memorial ZINC

Registrační údaje: jméno, příjmení, kategorie (LONG, SHORT, dětská), případně oddíl/přezdívka

Uzávěrka registrací: 
pátek 25. března 2022 (do 12.00) pro LONG a SHORT
- pozdější přihlášky budou potvrzeny či odmítnuty v závislosti na počtu přihlášených startujících. Vyjádření pošle pořadatel nejpozději do 22:00 (po dokončení značení tratí)
- Děti se registrovat nemusí, ale pokud nám napíšete předem, budeme rádi

Zápis: v den závodu (26. března 2022) v prostoru fotbalového hřiště TJ Osvětimany (LONG a SHORT)

Čas zápisu:
- kategorie LONG a SHORT od 9.30 do 11.30
- dětská kategorie od 9.30 do 10.15

Platba startovného: hotově během zápisu (prosíme o nachystání přesné částky 200 Kč, respektive 50 Kč v případě dětí)

Prohlášení pořadatele:


Závodníci se Memorialu ZINC účastní na vlastní nebezpečí. Před účastí v závodu by měl každý závodník odpovědně zvážit svůj zdravotní stav, své síly, a schopnosti. Tuto skutečnost stvrdí startující svým podpisem během zápisu.

Pořadatel prohlašuje, že nespolupracuje s žádnou politickou stranou a jakékoliv "využití" této akce politickou stranou je bez jeho vědomí!